Madde 82- A1, A2, F ve G sınıfları hariç sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyen sürücü adaylarının karayollarında sürmeyi öğrenmek üzere araç kullanabilmeleri için ilgili sürücü kurslarından “Sürücü Aday Belgesi” (Ek:26) almaları mecburidir.

Bu nedenden dolayı;

         - Sürücü kurslarında trafik mevzuatı ve kuralları derslerinin tamamının alınmış olması,

         - Sürücü kurslarında görevli usta eğiticilerin (Sürücülüğü öğretecek kişinin) eğitim yaptıracağı araç sınıfına uyan ve sürme yetkisi veren sürücü belgesi sahibi olmaları,

         - Sürücü adaylarının sürmeyi öğrenecekleri karayolları ve bu yollardaki sürme saatleri trafik komisyonlarınca önceden tayin ve tespit edilerek sürücü kurslarına bildirilmesi,

mecburidir.

A) Sürücü aday belgesine;

         - Sürücü kursunun adı,

         - Eğiticinin ve adayın kimlikleri,

         - Eğitimin yapılacağı alan ve karayolunun yeri, adı ve sınırı,

         - Saatli olarak eğitimin yapılacağı süre,

         - Eğiticinin sürücü belgesinin verildiği yer, tarih ve numarası,

Yazılıp, fotoğraflar yapıştırılarak belgeyi veren sürücü kursu tarafından tasdik edilir.

B) Eğiticiler, belirtilen yer ve zaman içinde, başlangıcından bitimine kadar, eğitimin güven içinde yürütülmesi bakımından gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar.

C) Verilen sürücü aday belgeleri sıra esasına göre (Ek:27/A) defterine kaydedilir.

Bazı Trafik kontrolleri sırasında “K belgesi”nin Milli eğitim müdürlüğünce de onaylanması gerektiği ifade edilmiştir. Halbuki Kara Yolları Trafik Kanununa göre sadece Kurs Müdürlüğünün onayı gerekmektedir. Araçlarda yönetmeliğin bu maddesinin bulundurulması bazı gereksiz tartışmaları önleyecektir.

Bizimle İletişime Geçin0 (216) 491 30 29

SRC Belgesi

SRC Belgesi almak ister misiniz?
SRC 1 Belgesi, SRC 2 Belgesi, SRC 3 Belgesi ve SRC 4 Belgesi hizmeti vermekteyiz.
Mail İle İletişime GeçinTıkla Gönder!

ODY Belgesi

ODY Belgesi almak ister misiniz?
ODY 1 Belgesi, ODY 2 Belgesi, ODY 3 Belgesi ve ODY 4 Belgesi hizmeti vermekteyiz.
Yerimizde Ziyaret EtAdres için Tıkla!

ÜDY Belgesi

ÜDY Belgesi almak ister misiniz?
ÜDY 1 Belgesi, ÜDY 2 Belgesi, ÜDY 3 Belgesi ve ÜDY 4 Belgesi hizmeti vermekteyiz.